Ausschreibungen ÖSKB

      2022/23

______________________________________________________________________________________________________

  • Ausschreibung Ö-Cup 2022

  • Ausschreibung STM Doppel 2022

  • Ausschreibung ÖM Senioren Doppel 2022

  • Ausschreibung ÖM Senioren Einzel 2023

  • Ausschreibung STM Einzel 2023

  • Ausschreibung ÖM Mix Doppel 2023

  • Ausschreibung STM Trio 2023

  • Ausschreibung ÖM Senioren Mix Doppel 2023

  • Ausschreibung STM Team 2023

  • Ausschreibung Mix Trio 2023

______________________________________________________________________________________________________